TEİAŞ YAN HİZMETLER

TEİAŞ YAN HİZMET İLİŞKİLİ SİSTEMLER

TEİAŞ İletim sistemlerine bağlı her kurumun yapmakla yükümlü olduğu yan hizmetler
ile ilgili olarak Primer Rezerv  tutulmasına  ve  bununla  ilgili  verilerin  kaydına  ilişkin;
Primer  Frekans  Kontrol  ve  Kayıt  Sistemleri,   Sekonder   Rezerv  yükümlülüğü   olan
santrallerin Sekonder Frekans Kontrol Sistemi ve Reaktif Güç Destek veri kayıt sistemi
kurmaları zorunlu hale gelmiştir. NSC  Teknoloji  olarak  bu  alanlarda  müşterilerimize
uygun ve hızlı çözümler sunmaktayız.

  • PRİMER  FREKANS KONTROL VE KAYIT SİSTEMLERİ

Enerji  Santrallerinde  TEİAŞ’ ın zorunlu  kıldığı Primer Rezervin tutulması ve Frekans
değişimlerine tesisin bu rezervi kullanarak cevap vermesi için gerekli kontrol sistemleri
ve bu hizmete ilişkin veri kayıt sistemleri tarafımızdan kurulmaktadır. Daha önce EK-A
olarak gönderilen kayıt dosyaları TEİAŞ’ ın isteği doğrultusunda EK-B olarak gönderil-
meye başlanmıştır.

AES Entek Bursa Primer Frekans Kayıt Sistemi EK-B Dönüşümü
AES Entek Bursa tesisinde daha önce EK-A için gerçekleştirilmiş kayıt sistemine ait
yazılımlar tarafımızdan değiştirilerek EK-B ye uygun hale getirilmiştir. Sistem düzenli
olarak verilerini EK-B formatında TEİAŞ’ a göndermektedir.

Bis Enerji Primer Frekans Kayıt Sistemi EK-B Dönüşümü
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de Sekonder Frekans Kontrol Sistemi ile birlikte EK-B ye
uygun kayıtlı verilerin gönderilmesi için gerekli yazılımlar yüklenerek sistem devreye
alınacaktır.

  • SEKONDER FREKANS KONTROL SİSTEMLERİ
Bis Enerji Sekonder Frekans Kontrol Sistemi
Bis  Enerji  Elektrik  Üretim  A.Ş.  410  MW  kurulu  gücüyle  Bursa’da yerleşik  önemli bir
doğalgaz kombine çevrim enerji santralidir. Bis Enerji Sekonder Frekans Kontrol Sistemi
tarafımızdan  gerçekleştirilerek  14.01.2012  tarihinde  TEİAŞ  testleri yapılarak devreye
alınmıştır. Tesis 6 adet Gaz türbiniyle başarılı bir şekilde TEİAŞ tarafından gönderilen SET
değerlerine cevap vermektedir. Sistemde  NSC  Entegrasyon  yazılımları  kullanılarak  gaz
türbinlerine minimum müdahaleyle son derece etkili sonuçlar elde edilmiştir.

  • REAKTİF GÜÇ VERİ KAYIT SİSTEMLERİ

AKSA Akrilik A.Ş.  Reaktif Güç Kayıt Sistemi
Aksa Akrilik A.Ş. Yalova da mevcut iki adet gaz türbinine ait veri kayıt sistemi transducer
montajları ve kablolamalar dahil olmak üzere anahtar teslimi olarak yapılmış, Eylül 2011
tarihinden itibaren çalışmaktadır. Ayrıca inşa edilen iki adet buhar türbinine ilişkin değer-
lerde tarafımızdan sisteme ilave edilmiştir.

Bis Enerji  Reaktif Güç Kayıt Sistemi
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de Sekonder Frekans Kontrol Sistemi ile birlikte EK-C ye
uygun olarak verilerin kaydedilmesi ve kayıtlı verilerin gönderilmesi için gerekli yazılım-
lar yüklenerek sistem devreye alınmıştır.

AES Entek  Reaktif Güç Kayıt Sistemi
AES Entek Bursa tesisinde EK-C ye ilişkin verilerin kaydedilmesi ve kayıtlı verilerin
gönderilmesi için gerekli yazılımlar yüklenerek sistem devreye alınmıştır.